top of page

PUBLIC                                                                                                                               מבני ציבור

מרכז החלל של חיל האוויר

מבנה מרכז החלל תוכנן ונבנה בתפר שבין שמורת טבע לאזור בנוי. המבנה מחולק לשתי קומות. בקומת הכניסה: חלל כניסה, אולם בקרה ופיקוד, יציע לאורחים וחדרי ישיבות. בקומה התחתונה: חללי תשתיות, משרדים ומעבדות. י

הקומה התחתונה גדולה בשטחה מקומת הכניסה וקבורה באדמה על מנת לצמצם את נפח המבנה הגלוי על גבול שמורת הטבע. המבנה הוא מעשה אדריכלי בידי אדם, העומד בניגוד לצומח הטבעי מסביבו. הניגוד בין הטבעי למלאכותי בא לידי ביטוי בניצבות בין הגופים בצידו הצפוני של המבנה. הניצבות מבטאת אוריינטציה, סדר, שליטה  ובקרה - מול החופש החזותי של הטבע. צורות היסוד הפשוטות של המבנה נועדו להתחבר לצורות הפשוטות בטבע (עלים, ענפים, שיחים ועצים) וגם לבטא מצבים שונים בחלל הפנימי. כמו בטבע, הפונקציה והצורה במבנה גלויים וברורים לעין. כל חלל פנימי הוא שלם אורגני בפני עצמו. הצרוף של כל החללים יוצר אורבניזם אדריכלי המשפיע על חווית האדם הנע במבנה. י

 

אשכול שבעה גני ילדים בתל אביב

מבנה של שבעה גני ילדים בשתי קומות. תוכנן עבור עירית תל אביב-יפו. י

המבנה מתיישר עם קו רחוב דיזנגוף, ללא גדרות בחזית, וממשיך את מתווה החנויות בקומת  הקרקע. חצרות המשחקים פונות כולן (למעט אחת) לרחוב מוצקין, רחוב אחורי, שקט ונקי מזיהום מכוניות. י

במבנה תוכננו שלוש כיתות מעונות יום וארבע כיתות גן עירוני. לכל כיתה, בקומת הקרקע וגם בקומה העליונה, יש חצר משחקים עצמאית משלה. בנוסף לכיתות, תוכננו חלל רב תכליתי גדול לפעילות משותפת, כיתת מחשבים, כיתת מוסיקה וכיתת אמנות. כיתת האמנות ממוקמת על החזית לרחוב דיזנגוף, יש בה חלון גדול, חלון ראווה, כדי לייצור אינטרקציה בין הילדים לבין הרחוב ולהיפך, לאפשר לעוברים ושבים להציץ בנעשה בכיתת האמנות ובחלל הרב תכליתי. המבנה תוכנן ללא עמודים בחללי התפקוד השונים, כדי לאפשר גמישות ואפשרויות אדריכליות שונות בעתיד. י  
 

גני ילדים, חולון

גני הילדים תוכננו בהזמנת החברה כלכלית חולון במספר  אתרים שונים בעיר כשלכל אתר בוצעה התאמה אדריכלית

בכל מבנה יש שתי כיתות גן בשתי קומות. חצרות הגנים בקומת הקרקע. י

חדר הנצחה

 

מרכז מבקרים בראש פינה
 
משמעות המלים ראש פינה היא אבן יסוד הטמונה באדמה. כך גם מבנה המבואה המתוכנן לאתר השחזור של ראש פינה משוקע במדרון ההר. שימור המדרון הדרומי כשטח ירוק על ידי הכנסת מרכז המבקרים לאדמה, משמר את אופיו של אתר השחזור כפי שהיה ביסודה של ראש פינה. גג מבנה המבואה פרוס על מדרון ההר כשטיח המקדם את הבאים לאתר השחזור. התנועה המחברת מקומות ומצבים נחווית באתר המבואה מתחת לפני הקרקע  ובאתר השחזור מעל לפני הקרקע, החוויות האדריכליות האלה משלימות זו את זו, יוצרות אחדות ואירוע ייחודי מרתק ורב פנים. ה
 
 

 

הספריה הלאומית

 

bottom of page