top of page

RESIDENTIAL                                                                                                                            מגורים

בניה רוויה באורנית

מבנן אחד של 28 יחידות דיור בבניה רוויה.  אדריכלות המבנה מדורגת בשני כיוונים: עם שיפוע ההר ועם שיפוע הכביש. מחצית מהיחידות הן יחידות דופלקס גן ומחציתן דופלקס עם מרפסת וגג. שטח כל יחידה כ-170 מ"ר. י

מגורים מדורגים בהרצליה

מבנה מדורג המכיל דירות דופלקס גן, דירות דופלקס עם מרפסות גג ודירות מרפסת בקומה אחת. י

קוטג'ים טוריים ברעננה

קוטג'ים טוריים בבניה רוויה, תוכננו עם גריעות למרפסות בשתי החזיתות כדי לאפשר החדרת אוויר ואור גם בצידי הדירות. לאחר שנים בוצעו בקוטג'ים התחדשות אדריכלית ושינוי בצבעים. י

 

שכונת מגורים בקיבוץ להב

כשלושים יחידות מגורים במיקבצים שונים. כל יחידה מתוכננת עם מרפסת קדמית ומרפסת אחורית המאפשרות יציאה החוצה אל מרחב משותף, או מרחב פרטי. יחידות המגורים בעלי גגות משופעים בכיוונים משתנים כדי לייצור לכל אחד את היחידה האישית והמזוהה שלו. חללי הגג מנוצלים למגורים. ה

 

בתים פרטיים

 מיגוון בתים פרטיים ברחבי הארץ. י

bottom of page